KVIETIMAS Į SUSITIKIMĄ DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

KVIETIMAS Į SUSITIKIMĄ
DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Toliau sėkmingai visoje Lietuvoje įgyvendinama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa.  Šiuo metu pradedamas vykdyti naujas kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. 
               Visų nerenovuotų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus ar jų atstovus, norinčius ar dar tik svarstančius apie galimybę dalyvauti šiame etape, kviečiame į susitikimą, kurio metu bus aptartos programos įgyvendinimo sąlygos pagal naujai priimtą Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą     ( aktuali redakcija nuo 2017-11-01 d.) bei jį lydinčius teisės aktus ir bus atsakyta į Jums rūpimus klausimus.
Susitikimas vyks 2017 m. spalio 17 d. (antradienį) 17.30 val. Jurbarko rajono savivaldybės didžiojoje salėje (II aukšte) adresu Dariaus ir Girėno g. 96.
Susitikime dalyvaus ir programos įgyvendinimo sąlygas pristatys bei atsakymus į Jums rūpimus klausimus pateiks Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) atstovas, finansinio tarpininko AB Šiaulių bankas atstovas, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos atstovas(i) ir projekto įgyvendinimo administratoriaus UAB „Jurbarko komunalininkas“ atstovas(i). 
Iškilus papildomiems klausimams prašome kreiptis į Jurbarko rajono savivaldybės Infrastruktūros ir turto skyrius vyriausiąjį specialistą Gediminą Šaltinį telefonu (8 447) 70171 arba el. paštu gediminas.saltinis@jurbarkas.lt

Jurbarko rajono savivaldybės
Infrastruktūros ir turto skyrius