Miesto tvarkymas

1. Želdinių priežiūra.

2. Miesto gėlynų įvairių dekoratyvinių augalų ir želdinių priežiūra. Įrengimo darbai (pagal užsakymą).

           2.1 Želdinių įstatymas

           2.2 kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas

           2.3 Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

           2.4 Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės

           2.5 Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės

                 Ir kiti LR teisės aktai

3. Žaliųjų atliekų surinkimas ir išvežimas iš miesto viešųjų erdvių, parkų, kapinių ir pan. (Sutartis su TRATC dėl žaliųjų atliekų išvežimo).

4. Bešeimininkių atliekų surinkimas ir perdavimas vežėjui (padangos, automobiliniai plastikai, baldai) .

5. Visuomenei naudingos veiklos darbų administravimas, darbo ir saugos priemonių aprūpinimas, inventoriaus skirto bendro naudojimo teritorijų tvarkymui, atliekant viešųjų darbų programą parūpinimas ir remonto organizavimas.

6. Lietaus kanalizacijos tinklų remontas ir priežiūra (sezoninis valymas, gedimų šalinimas, nepakeičiant paskirties ir nekeičiant tinklų struktūros).

7. Miesto žaliųjų zonų šienavimo darbai traktorinėmis šienapjovėmis, trimeriais ir vejų traktoriukais.

8. Miesto žvyruotų kelių greideriavimas.

9. Kelio ženklų statymas ir priežiūra.

10. Poilsio aikštelių remontas ir priežiūra (poilsio zonose ir miesto erdvėje). Montavimo – išmontavimo darbai. Prieplaukų remontas ir priežiūra. Smuklaus inventoriaus remontas ir priežiūra (suoliukai, tiltukai, pakylos, šiukšlinės mieste, vaikų žaidimo aikštelės, autobusų stotelių remontas,  ir pan.).

11. Mechanizuotas miestų gatvių šlavimas.

12. Kiti smulkūs miesto priežiūros darbai (šaligatvio trinkelių atstatymas, lapų grėbimas, parkų ir kt. teritorijų valymas po audrų, informacinių lentelių statymas ir kiti panašūs darbai).

13. Medžių genėjimas, pjovimas miesto teritorijoje ir miesto kapinių teritorijoje. Savaaugių krūmokšnių šalinimas   pakelėse, parkuose, poilsio zonose. Invazinių krūmų ir medžių šalinimas. Avarinių medžių šalinimas.

14. Miesto šventėms puošimo darbai.(Kalėdinių eglių statymas, puošimas, gatvių puošyba ir pan.)

15. Gatvių priežiūra žiemos ir vasaros sezonu (sąšlavų surinkimas ir šalinimas, gatvių valymas mechanizuotu būdu, barstymas smėlio-druskos mišiniu, dėžių smėlio-druskos mišiniui laikyti pastatymas, pildymas ir surinkimas, kiti  panašūs darbai )

16. Kapinių priežiūros organizavimas.

.17. Miesto teritorijų valymas rankiniu būdu. (šlavimas, šiukšlių surinkimas)

18. Biotualetų pastatymas ir priežiūra miesto viešosiose erdvėse.

19. Miesto tualeto priežiūra.

20. Fontanų priežiūra (valymas, remontas).

21. Asfaltavimas šaltu asfaltu ( gatvių duobių užtaisymas, panaudojant šaltą asfaltą, dolomitinę skaldą, kelkraščių remontas  miesto teritorijoje).

22. Beglobių, bepriežiūrių gyvūnų sugavimo organizavimas.

2007 m. birželio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-215  "DĖL JURBARKO MIESTO IR KITŲ GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 

2017 m. kovo 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-57  "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" 

2018 m. spalio 25 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-281  "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-57 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO"