Daugiabučių namų administravimas

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimui Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius administratoriiumi paskyrė UAB „Jurbarko komunalininkas“. Ši funkcija atliekama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį.

 

Teisės aktai

Lietuvos Respubliko civilinis kodeksas.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas.

DĖL UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFO PATVIRTINIMO.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T2-332 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo patvirtinimo“ (Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-316 redakcija).

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. O1-656 „Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administratoriaus skyrimo“.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. T2-216 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo, nuolatinės techninės priežiūros tarifų ir kaupiamosios įmokos dydžio patvirtinimo“ (Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-220 redakcija).

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T2-315 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifo patvirtinimo“.

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 15 d.  įsakymas Nr. O1-963 Dėl „Jurbarko komunalininkas” administruojamų daugiabučių gyvenamų namų , kaupiamųjų įmokų, skirtų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti nuostatų patvirtinimo".

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d.  sprendimas Nr. T2-108 „Dėl administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifo skaičiavimo ir nuolatinės techninės priežiūros tarifų apskaičiavimo metodikų patvirtinimo" (Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-217 redakcija).

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T2-182 „Dėl Jurbarko rajono daugiabučių namų gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T2-360 „Dėl Jurbarko rajono Viešvilės miestelio daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio maksimalaus tarifo nustatymo“ (2014 m. rugsėjo 25 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-247 redakcija).

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-217 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Jurbarko mieste, bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-220 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifo patvirtinimo“.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 12 d. sprendimas Nr. T2-223 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Jurbarko mieste, bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo patvirtinimo“.

Dėl triukšmo prevencijos jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose tasyklių patvirtinimo.

ĮSAKYMAS DĖL statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ PATVIRTINIMO

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831.

Administruojamų daugiabučių namų sąrašas 

Administravimo darbų sąrašas 

Priežiūros darbų sąrašas 

 

Tarifai

Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo tarifas (be PVM) – 0,0799 EUR/kv.m x mėn.

Nuolatinės techninės priežiūros tarifas (be PVM) – 0,0813 EUR/kv.m x mėn.

Kaupiamosios įmokos bendrojo naudojimo objektams atnaujinti  - 0,05 EUR/kv.m x mėn.

Daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas (be PVM).

DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO

DĖL PATALPŲ NUOMOS ADMINISTRAVIMO IR PATALPŲ, KAIP NUOSAVYBĖS TEISĖS OBJEKTO, VALDYMO MĖNESINIO TARIFO NUSTATYMO

DĖL PATALPŲ NUOMOS ADMINISTRAVIMO IR PATALPŲ,KAIP NUOSAVYBES TEISES OBJEKTO, VALDYMO MĖNESINIO TARIFO NUSTATYMO (EURAIS).

DĖL UAB "JURBARKO KOMUNALININKAS" ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFO PATVIRTINIMO