„Praktiniai specializuoti mokymai darbo vietoje“

„Praktiniai specializuoti mokymai darbo vietoje“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0011 Sparčiai formuojantis žinių visuomenei, vis didesnę reikšmę įgyja žmogiškasis kapitalas, kuris daro reikšmingą įtaką įmonių veiklai, jų funkcionavimo efektyvumui, paslaugų kokybei, organizacijos konkurencingumui. Žmogiškasis kapitalas kuria ir didina organizacijos vertę, apima žmogaus įgytas žinias, sukauptas ir suformuotas įgūdžių, gebėjimų, patirties. Darbuotojai geriausiai vertina savo gabumus ir gebėjimus, įgūdžius. Jie gerai jaučiasi galėdami būti naudingi organizacijai, gebėdami kurti ir pritaikyti žinias, dalintis jomis.

Todėl didžiajai daugumai darbuotojų yra svarbu nuolat kelti savo kvalifikaciją, ugdyti specializuotus gebėjimus, kurie leistų ir sparčiau persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas. Organizacijos labiausiai konkuruoja savo gaminamais produktais/teikiamomis paslaugomis, savo organizacijos žiniomis, tarpusavio informacija ir žmogiškuoju kapitalu, aukšta produktų/paslaugų kokybe. Konkurencinio pranašumo kūrimui didžiausią įtaką daro darbuotojų kompetencija ir įgūdžiai. Žmogiškasis kapitalas užima svarbią vietą organizacijos vertės kūrimo procese ir yra neatsiejamas nuo organizacijos konkurencinio pranašumo ir organizacijos vertės didėjimo, todėl organizacijos sukūrė neformaliąsias mokymo programas specializuotiems gebėjimams ugdyti, įvertinę esamą situaciją, nuolatinius išorinės ir vidinės aplinkos pokyčius.

Projekto tikslas – apmokyti Pareiškėjo ir Partnerių darbuotojus, įvertinti jų kompetencijas ir taip užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą. Gautas finansavimas yra svarbus įmonėms ir leis projektą įgyvendinti platesne apimtimi.

Projekto pareiškėjas – UAB „Jurbarko komunalininkas“. Projektas įgyvendinamas kartu su Partneriais.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos socialinio fondo, skirtas finansavimas sudaro 290.775,06 Eur. Likusią dalį – 290.775,06 Eur – reikiamų lėšų skiria Pareiškėjas ir Partneriai. Projekto metu mokysis 284 unikalūs dalyviai, kurie pagilins žinias ir ugdys praktinius gebėjimus darbo vietoje.

Projekto įgyvendinamo laikotarpis: nuo 2020 m. gruodžio 21 d. iki 2022 m. gruodžio 21 d.

LT JK.png

 

  


Spausdinti