KVIETIMAS Į SUSIRINKIMĄ

                                                                     DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

                                                                                       PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Toliau sėkmingai visoje Lietuvoje įgyvendinama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa. Šiuo metu pradedamas vykdyti III-asis programos etapas.