Didžiųjų atliekų aikštelės

Tauragės regiono stambiagabaričių (didžiųjų) atliekų aikštelės

 Tauragėje: Paberžių g. 14a, Tauragė, tel.8 685 68181

Jurbarke: Statybininkų g. 4a, Jurbarkas, tel.  8 650 72314

Šilalėje: Vingininkų k., Šilalės r., tel. 8 633 73085

Pagėgiuose: M.Jankaus g. 37, Pagėgiai, tel. 8 655 40682

 

KEIČIASI JURBARKO, TAURAGĖS, ŠILALĖS, PAGĖGIŲ

DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ DARBO LAIKAS

 

 Vadovaudamasis 2011 m. sausio 13 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 11/01(62)

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ informuoja, kad nuo 2011 m. vasario 1 d.

 keičiasi Jurbarko, Tauragės, Šilalės, Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių darbo laikas.

 

DASA darbo laikas:

Pirmadienis – poilsio diena.

Antradienis – nuo 8.15 val. iki 18.00 val.

Trečiadienis – nuo 8.15 val. iki 18.00 val.

Ketvirtadienis – nuo 8.15 val. iki 18.00 val.

Penktadienis – nuo 8.15 val. iki 18.00 val.

Šeštadienis – nuo 9.00 val. iki 13.00 val.

Sekmadienis – poilsio diena

Pietūs – nuo 12.00 iki 12.45

 

Priimamų atliekų kiekiai į Tauragės regiono Didžiųjų ir stambiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles iš fizinių asmenų (1 gyventojui per metus)

 Buities pavojingos atliekos:

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, fanera, ir t.t., kuriose yra pavojingu cheminių medžiagų. - 100 kg

Dažų ar lako nuėmiklių atliekos - 10 kg

Dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų. - 10kg

Klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų-10kg

Sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva - 20 kg

Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva - 20 kg

Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos - 10 kg

Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai ir t.t. - 10 kg

Tepalų filtrai - 5 kg

Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio - 5 kg

Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos - 5kg

Atliekos, kuriose yra tepalų - 20 kg

Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos - 2 kg

Vaistai - 5 kg

Dugno pelenai šlakas - 15 kg

Tirpikliai - 5 kg

Rūgštys - 5 kg

Šarmai - 5 kg

Fotografijos cheminės medžiagos - 10 kg

Pesticidai - 5 kg

Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos,kuriose yra gyvsidabrio - 5 vnt lempų, 5 kg

Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų - 5 kg

Baterijos ir akumuliatoriai - 200 kg

 

Buities nepavojingos atliekos :

 

Popieriaus ir kartono atliekos - 50 kg

Naudotos padangos - 5 vnt

Popierius kartonas - 50 kg

Stiklas - 100 kg

Drabužiai - 20kg

Tekstilės gaminiai - 20 kg

Nebenaudojama elektros įranga - 100 kg

Mediena - 100 kg

Plastikai - 50 kg

Metalai - neribotai

Automobilių plastikai - 15 kg.

                   UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro

                    tel. pasiteirauti 8 640 33718, (8446) 61 125