Darbo užmokestis

UAB „Jurbarko komunalininkas“

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

 2019  METAIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuo-tojų sk..

Vidutinis mėnesinis bruto* darbo užmokestis (Eur)

2019 m.

III ketv.

2018 m.

Direktorius

1

2358

1771

Direktoriaus pavaduotojas (komunaliniam ūkiui, būsto priežiūrai),Vyriausiasis finansininkas

3

1986

1425

Šilumos ir elektros ūkių energetikas, želdinių priežiūros vadovas

2

1197

827

Meistras (avarinės tarnybos ir remonto darbų, miesto tvarkymo, komunalinėms paslaugoms seniūnijose), statybos inžinierius

4

1178

823

Ekonomistas, buhalteris, buhalteris renovacijai

4

1014

716

Specialistas (viešųjų pirkimų pardavimų, kompiuterių priežiūros),  juristas, personalo inspektorius

4

1006

675

Vairuotojas-darbininkas

10

785

550

Miesto tvarkymo darbininkas

7

555

420

Vairuotojas-mechanizatorius, mechanizatorius

5

697

519

Teritorijos prižiūrėtojas, pagalbinis darbininkas, kapinių prižiūrėtojas-darbininkas, miško pjovėjas, valytojas

17

580

419

Katilų mašinistas, dujinių katilų operatorius

21

0

495

Sargas

3

716

523

Elektromonteris, elektromonteris-remontininkas , remontininkas, statybininkas-remontininkas, šaltkalvis-remontininkas

10

891

578

Šilumos punktų prižiūrėtojas

2

848

572

* Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais už kvalifikacinę klasę neatskaičius mokesčių)