Darbo užmokestis

UAB „Jurbarko komunalininkas“

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ 2020  METAIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuo-tojų sk..

Vidutinis mėnesinis bruto* darbo užmokestis (Eur)

2020 m.

VI ketv.

2020 m.

Direktorius

1

2375

2388

Direktoriaus pavaduotojas (komunaliniam ūkiui, būsto priežiūrai),Vyriausiasis finansininkas

3

1957

1925

Šilumos ir elektros ūkių energetikas, gamybos vadovas

2

1454

1400

Meistras (avarinės tarnybos ir remonto darbų, miesto tvarkymo, komunalinėms paslaugoms seniūnijose), statybos inžinierius

4

1276

1292

Ekonomistas, buhalteris, buhalteris renovacijai

4

1249

1142

Specialistas (viešųjų pirkimų pardavimų, kompiuterių priežiūros),  juristas, administratorė

4

1178

1106

Vairuotojas-darbininkas

10

880

874

Miesto tvarkymo darbininkas

10

664

629

Vairuotojas-mechanizatorius, mechanizatorius

4

841

827

Teritorijos prižiūrėtojas, pagalbinis darbininkas, kapinių prižiūrėtojas-darbininkas, miško pjovėjas, valytojas, stalius - darbininkas

14

671

645

Katilų mašinistas, dujinių katilų operatorius

18

851

828

Elektromonteris, elektromonteris-remontininkas , remontininkas, statybininkas-remontininkas, šaltkalvis-remontininkas

10

951

942

Šilumos punktų prižiūrėtojas

2

902

905

* Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais už kvalifikacinę klasę neatskaičius mokesčių)