Darbo užmokestis

UAB „Jurbarko komunalininkas“

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

 2019  METAIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuo-tojų sk..

Vidutinis mėnesinis bruto* darbo užmokestis (Eur)

2019 m.

I ketv.

2018 m.

Direktorius

1

1800

1771

Direktoriaus pavaduotojas (komunaliniam ūkiui, būsto priežiūrai),Vyriausiasis finansininkas

3

1912

1425

Šilumos ir elektros ūkių energetikas, želdinių priežiūros vadovas

2

1370

827

Meistras (avarinės tarnybos ir remonto darbų, miesto tvarkymo, komunalinėms paslaugoms seniūnijose), statybos inžinierius

4

1219

823

Ekonomistas, buhalteris, buhalteris renovacijai

4

1012

716

Specialistas (viešųjų pirkimų pardavimų, kompiuterių priežiūros),  juristas, personalo inspektorius

4

1008

675

Vairuotojas-darbininkas

9

815

550

Miesto tvarkymo darbininkas

3

570

420

Vairuotojas-mechanizatorius, mechanizatorius

6

841

519

Teritorijos prižiūrėtojas, pagalbinis darbininkas, kapinių prižiūrėtojas-darbininkas, miško pjovėjas, valytojas

13

627

419

Katilų mašinistas, dujinių katilų operatorius

21

752

495

Sargas

3

721

523

Elektromonteris, elektromonteris-remontininkas , remontininkas, statybininkas-remontininkas, šaltkalvis-remontininkas

10

783

578

Šilumos punktų prižiūrėtojas

2

809

572

* Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais už kvalifikacinę klasę neatskaičius mokesčių)