Darbo užmokestis

UAB „Jurbarko komunalininkas“

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

 2017  METAIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuo-tojų sk..

Vidutinis mėnesinis bruto* darbo užmokestis (Eur)

2017 m.

III ketv.

2016 m.

Direktorius

1

1778

1356

Vyriausiasis finansininkas, vyriausiojo finansininko pavaduotojas

2

1150

973

Direktoriaus pavaduotojas (komunaliniam ūkiui, būsto priežiūrai)

2

1237

1122

Šilumos ir elektros ūkių energetikas, mechanikas, želdinių priežiūros vadovas

3

759

690

Statybos inžinierius

1

725

725

Meistras (avarinės tarnybos ir remonto darbų, miesto tvarkymo, komunalinėms paslaugoms seniūnijose)

3

733

730

Ekonomistas, buhalteris, buhalteris renovacijai

3

735

657

Specialistas (viešųjų pirkimų pardavimų, kompiuterių priežiūros, darbų saugos ir sveikatos, juristas)

3

696

611

Personalo inspektorius, kontrolierius

2

525

471

Vairuotojas-darbininkas

13

511

510

Miesto tvarkymo darbininkas

13

396

402

Vairuotojas-mechanizatorius, mechanizatorius

5

472

481

Teritorijos prižiūrėtojas, pagalbinis darbininkas, kapinių prižiūrėtojas-darbininkas, miško pjovėjas, valytojas

20

389

373

Katilų mašinistas, dujinių katilų operatorius

21

0

460

Sargas

3

495

475

Elektromonteris, elektromonteris-remontininkas , remontininkas, statybininkas-remontininkas, šaltkalvis-remontininkas

10

536

507

Šilumos punktų prižiūrėtojas

2

538

499

 

* Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais už kvalifikacinę klasę neatskaičius mokesčių)