Darbo užmokestis

UAB „Jurbarko komunalininkas“

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

 2019  METAIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuo-tojų sk..

Vidutinis mėnesinis bruto* darbo užmokestis (Eur)

2019 m.

IV ketv.

2019 m.

Direktorius

1

2593

2240

Direktoriaus pavaduotojas (komunaliniam ūkiui, būsto priežiūrai),Vyriausiasis finansininkas

3

1954

1947

Šilumos ir elektros ūkių energetikas, želdinių priežiūros vadovas

2

1332

1290

Meistras (avarinės tarnybos ir remonto darbų, miesto tvarkymo, komunalinėms paslaugoms seniūnijose), statybos inžinierius

4

1221

1183

Ekonomistas, buhalteris, buhalteris renovacijai

4

1063

1025

Specialistas (viešųjų pirkimų pardavimų, kompiuterių priežiūros),  juristas, personalo inspektorius

4

1022

1008

Vairuotojas-darbininkas

10

797

795

Miesto tvarkymo darbininkas

7

574

564

Vairuotojas-mechanizatorius, mechanizatorius

5

737

747

Teritorijos prižiūrėtojas, pagalbinis darbininkas, kapinių prižiūrėtojas-darbininkas, miško pjovėjas, valytojas

17

595

595

Katilų mašinistas, dujinių katilų operatorius

21

727

740

Sargas

3

0

722

Elektromonteris, elektromonteris-remontininkas , remontininkas, statybininkas-remontininkas, šaltkalvis-remontininkas

10

893

842

Šilumos punktų prižiūrėtojas

2

869

834

* Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais už kvalifikacinę klasę neatskaičius mokesčių)