Atliekų tvarkymas

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslaugas Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje teikia UAB „Jurbarko komunalininkas“ pagal darbo planą - grafiką ir suderintus maršrutus visomis dienomis nepaisant švenčių Jurbarko mieste ir kaime. Pagrindinė atliekų surinkimo sistema - konteinerinė. Atliekų konteineriai išdėstomi suderintose su Jurbarko rajono savivaldybe aikštelėse bei prie kiekvienos namų valdos. Prie individualių namų valdų išdėstomi 0,08- 0,12-0,14-0,24-0,245 m³ talpos konteineriai. 1,1 m³ talpos atliekų konteineriai, įrengti prie daugiabučių namų esančiose aikštelėse, ne rečiau kaip kartą per mėnesį šiltuoju metų laiku yra plaunami ir dezinfekuojami.

Atliekos surenkamos taip:

iš daugiabučių namų gyventojų Jurbarko mieste - tris kartus per savaitę (156 kartus per metus);
iš daugiabučių namų gyventojų Dainių ir jurbarkų kaimuose - vieną kartą per savaitę (52 kartus per metus);
iš daugiabučių namų gyventojų kitose savivaldybės vietovėse - vieną kartą per dvi savaites (26 kartus per metus).
iš individualių namų gyventojų Jurbarko mieste, Dainių ir Jurbarkų kaimuose surenkamos vieną kartą per savaitę (52 kartus per metus).
iš individualių namų gyventojų kitose Jurbarko rajono savivaldybės vietovėse surenkamaos vieną kartą per dvi savaites (26 kartus per metus).
iš juridinių asmenų surenkamos atsižvelgiant į tai, kaip aptarnaujami kiti atliekų turėtojai, esantys toje aptarnavimo zonoje, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites (26 kartus per metus).

Kadangi visi rajono sąvartynai jau uždaryti, atliekos vežamos į Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (TRAC) sąvartyną.

DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAS
Atliekų išvežimo iš Jurbarko miesto privačių valdų, įmonių, įstaigų, organizacijų ir bendro naudojimo konteinerių aikštelių grafikas 2015 m.
Atliekų išvežimo iš privačių valdų, įmonių, įstaigų, organizacijų ir bendro naudojimo konteinerių aikštelių Jurbarko rajono savivaldybės kaimuose ir gyvenvietėse grafikas 2015 m.

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAS 2015 m.
Informacija apie didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu Jurbarko rajone.

Teisės aktai

JURBARKO RAJONO ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLES
ATLIEKU TVARKYMO PLANAS